Nord Universitet

Nord Universitet

Bachelorproduksjon

Bachelor production

30 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  30

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Håvard Sørli

Innledning

Bachelorproduksjon er den avsluttende produksjonen etter 3 års studie. I dette emnet kan studentene selv velge en problemstilling og en produksjonsoppgave å fordype seg i gjennom det siste halve året. Produksjonen kan gjøres alene, eller i team. Hver enkelt problemstilling skal godkjennes av veiledere og mentorer fra fagmiljøet. Produksjonen kan gjerne gjøres i samarbeid med næringsaktør/produksjonsselskap.

Inngår i studium

Bachelorgradsstudiet i multimedieteknologi

Forkunnskaper

Krever minst 90 studiepoeng innenfor Bachelorstudiet i Multimedieteknologi.

Læringsutbytte

Etter endt bachelorproduksjon skal studentene kunne:

Til eksamensproduksjonen skal det skrives en metoderapport på 4000 - 5000 ord som skal inneholde en drøfting av og refleksjon om produksjonen. Denne drøftingen bør ta hensyn til følgende momenter:

Synopsis, manus, storyboard, produksjonsplan og kalkyle skal legges ved metoderapporten. Brukes det opphavsrettbeskyttet musikk, må det legges ved kopi av skjema som er fylt ut til TONO/NCB.

Arbeids- og undervisningsformer

Gruppearbeid, studio/labarbeid/produksjon og veiledning.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
Forprosjekt som inkluderer problemstilling, pitch, teorigrunnlag og metodevalg må være godkjent for å få levere bachelorproduksjonen.

Eksamen:

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravet godkjent.

Pensumlitteratur

Vannebo, Berit Irene...[et al.] (2013): Veiledning til akademisk skriving ved HiNT. Steinkjer : Høgskolen i Nord-Trøndelag
http://www.nord.no/no/bibliotek/skrive-og-referere/Documents/Veiledning%20til%20akademisk%20skriving%20ved%20HiNT.pdf