Nord Universitet

Nord Universitet

Multimedieteknologi, bachelorgradsstudium

Multimedia Technology, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  07.05.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

 • Studieleder

  Robin Isfold Munkvold

  Innledning

  Dette studiet gir yrkesrettet kunnskap om mediebasert formidling (kombinasjon av tekst, bilde, lyd, video og animasjon) og utvikling og redigering av multimediepresentasjoner beriket med animasjoner (både 2D og 3D).

  Det som er felles for alle fagområder er at man skal kunne danne og formidle mening, skape og kommunisere gode historier, troverdige karakterer, figurer og verdener i alle medier (2D og 3D).

  Studietilbudet er lagt til høgskolens avdeling i Steinkjer som har topp moderne datasaler, redigeringslabber, grafiske labber, grupperom med klippesuiter og eget opptaksstudio. Studentene har også tilgang til meget godt kamerautstyr, lyd- og lysutstyr og annet utstyr som trengs til slike produksjoner. Alle labber er utstyrt med den nyeste programvaren som kreves for slik type produksjon.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Ved realkompetansevurdering vektlegges at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter tilsvarende datakortet, engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og norskferdigheter slik at man er i stand til å skrive rapporter.

  Mål for studiet

  Målet med studiet er å utdanne fagfolk som kan produsere og vedlikeholde multimediale løsninger for informasjonsformidling. Studiet gir en generell opplæring i bruk av grafiske virkemidler samt en grundig opplæring i utvikling av digitale medier (bilde, lyd, video, animasjoner og 3D). Studiet er produksjonsorientert og vinkles også mot at disse produksjonene skal publiseres i digitale medier. I tillegg skal disse sammenstilles til interaktive løsninger slik at man er godt forberedt for å møte de krav som stilles til slike løsninger i dagens og fremtidige markeder.

  Læringsutbytte

  Fordypning 3D/VFX

  Kunnskaper:

  Studenter som velger fordypning innen 3D/VFX skal ha kunnskaper om sentrale emner innen 3D-asset produksjon, 3D-animasjon og compositing og hvordan disse produksjonene kan implementeres i større film- og TV-produksjoner.

  Ferdigheter:

  Studentene må kunne beherske de teknikker og verktøy som er tilgjengelig for å produsere høykvalitets 3D og VFX til Film og TV-produksjoner eller enkeltstående produksjoner. Studentene må også kunne benytte tilgjengelig teori for å ta riktige beslutninger i produksjonsfasen.

  Generell kompetanse:

  Studentene må generelt kunne jobbe i grupper/team for å utnytte hverandres kompetanse for å nå de mål som er i studiet. Studiet legger vekt på selvstendighet og innovative løsninger, samt forståelse for de behov som denne næringen krever.

  Fordypning Film- og TV-produksjon.

  Kunnskaper:

  Studenter som velger fordypning innen film- og TV-produksjon skal ha kunnskaper om sentrale emner innen fortellerteknikk, produksjonsteknikk for film og TV, regi, manusutvikling og produsentrollen.

  Ferdigheter:

  Studentene må kunne beherske de teknikker og verktøy som er tilgjengelig for å produsere ulike film- og TV-produksjoner innenfor flere sjangre. Studentene må også kunne benytte tilgjengelig teori for å ta riktige beslutninger i produksjonsfasen.

  Generell kompetanse:

  Studentene må generelt kunne jobbe i grupper/team for å utnytte hverandres kompetanse for å nå de mål som er i studiet. Studiet legger vekt på selvstendighet og innovative løsninger, samt forståelse for de behov som denne næringen krever.

  Innhold

  Det treårige bachelorstudiet i Multimedieteknologi har 2 valgretninger. Den ene har hovedfokus på 3D og visuelle effekter (VFX) og den andre valgretningen har hovedfokus på film- og TV-produksjon.

  Film- og TV-produksjon
  Film- og TV-produksjon er en svært sentral komponent i bachelorstudiet. Fra første studieår vil man få TV-produksjonskompetanse innenfor enkamera- og flerkameraproduksjoner (fiksjon, dokumentar, reportasjer, events). Det er også stort fokus på regi og manusutvikling knyttet til disse produksjonene samt en del fototeknikk, redigering og digital produksjonsflyt. Flerkameraproduksjon omfatter større sport- og eventproduksjoner/konserter. Produksjonene distribueres enten live på nett eller på storskjerm eller som on-demand/DVD/Blu-ray. Studentene kan også fordype seg i en slik produksjon gjennom medieprosjektet første studieår.
  I andre studieår er det mer fokus mot filmproduksjon, manusutvikling og regi. Studentene vil også bli introdusert for oppdragsfilm som omfatter reklamefilmproduksjoner, musikkvideoproduksjoner og informasjonsfilmer.
  I tredje studieår er det stort fokus på jobbing tett mot skuespillerstudentene på HiNT. Her gjennomføres en større filmproduksjon med profesjonell stab. Hele bachelorstudiet avsluttes med en totalproduksjon hvor studentene selv setter opp og planlegger en større produksjon.

  3D/VFX
  Høgskolen i Nord-Trøndelag satser stort innenfor dette fagområdet og er nå en av de høgskolene hvor du kan spesialisere deg innenfor den kreative vinklingen mot 3D/VFX. I andre studieår vil du få en grundig innføring i 3D og VFX. Denne kompetansen kan benyttes inn i medieproduksjoner senere i studiet.

  På tredje studieår vil du få en spesialisering innen 3D-asset produksjon. Disse tar du med deg videre inn i det siste VFX-emnet og jobber i kreative team for å lage spennende visuelle effekter. Dette omfatter bl.a. implementering av CG (Computer Graphics) på ekte videoopptak. Du kan også få muligheten til å spesialisere deg i karakterkreasjon i en egen dedikert workshop knyttet til avslutningsproduksjonen på studiet.

  Studentene blir også presentert for to andre hovedsatsinger i vår bachelor:

  Digital scenografi.
  Moderne teaterproduksjoner, musikkfestivaler og konserter samt større events for næringslivet har i dag en eller annen form for digital scenografi. Mediekompetanse er nødvendig for å preprodusere innhold eller avvikle innhold live. Vårt mediestudium har den fordel at vi samarbeider med høgskolens teaterstudenter og musikkstudenter i slike produksjoner, samt at vi har et tett og godt samarbeid med flere arrangører i regionen som utgjør en fantastisk øvingsarena for studenter.

  Prosjektarbeid og entreprenørskap
  Studiet har sterkt fokus på prosjektarbeid og teamarbeid. Som student blir du knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere og må lære å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper. Vi jobber også mye med entreprenørskap; arrangerer gründercamp, Venture Cup, samt har et eget emne der studentene utvikler forretningsideer innenfor kreative næringer. Flere studenter velger også å starte egen studentbedrift under studietiden, og høgskolen legger spesielt til rette for dette.

  Programvare:
  På studiet i Multimedieteknologi benyttes de mest benyttede verktøyene innen mediebransjen. Dette er bl.a:

  Studiemodell

  Obligatoriske emner
  1. studieår 2. studieår 3. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  MMT1005 Produksjons- og fortellerteknikk 10 10
  MMT1060 Lydproduksjon 10 10
  MMT1040 Digitale Media 5 5
  MMT1010 Tegning 1 5 5
  MMT1050 Introduksjon til 3D 5 5
  MMT1030 Medieprosjekt 15 15
  MMT2005 Pre-produksjon 5 5
  MMT2010 Medieprosjekt 2 10 10
  MMT2020 Utvikling av kreative næringer 10 10
  MMT3300 Bachelorproduksjon 30 30
  105
   
  Fordypning Film- og TV produksjon
  1. studieår 2. studieår 3. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  MMT1200 TV-teknologi 5 5
  MMT1210 TV-grafikk og distribusjon 5 5
  MMT2015 Foto og klipp for film 5 5
  MMT2210 Regi 10 10
  MMT2200 Manusutvikling 5 5
  MMT2220 Medieprosjekt 3 15 15
  MMT3200 Oppdragsfilm 15 15
  MMT3210 Medieprosjekt 4 15 15
  75
   
  Fordypning 3D/VFX
  1. studieår 2. studieår 3. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  MMT1100 Tegning 2 5 5
  MMT1110 Animasjonshistorie 5 5
  MMT2120 3D karakterdesign 5 5
  MMT2100 Digital kunst og avansert 3D-asset kreasjon 20 20
  MMT2110 Lyssetting og rendering 10 10
  MMT3100 Rigging og karakteranimasjon 15 15
  MMT3120 Compositing 15 15
  Sum studiepoeng 75

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er praktisk orientert. Undervisningen gjennomføres med basis i teori, men i studiegjennomføringen er det tydelig fokus på utstrakt bruk av øvinger og prosjektarbeid med veiledning. Vurdering i studiet er mye basert på praktiske oppgaver og deleksamener.

  Underveis i studiet arbeider studentene med flere større produksjoner knyttet til dette fagfeltet. I studiet anvendes et bredt spekter av programvareverktøy. Studentene har tilgang til moderne produksjonsutstyr, et TV- og lydopptaksstudio, 3 klippelabber og noen klippesuiter for egenarbeid.

  Nettstøtte brukes aktivt i de fleste fag. Gjennom studiet skal kandidatene opparbeide seg gode samarbeidsevner og gode evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.

  Enkelte emner vil ha krav om obligatorisk oppmøte.

  Internasjonalisering

  Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad. HiNT har en intensjonsavtale med Universidad Politecnica de Valencia i Spania, som gir mulighet til å ta et semester der. I tillegg har vi aktivt samarbeid med Haapsalu College i Estland.

  Studier andre steder i verden kan også være aktuelle. Ta kontakt med faglærerne eller studieveilederne etter at studiet er i gang, for nærmere informasjon om mulighetene.

  Kompetanse og videre studier

  Aktuelle arbeidsområder vil være innen den digitale medieindustrien, mediehus, digital informasjonsformidling generelt og mediebransjen. Studenter som fullfører studiet vil også være nyttige for alle bedrifter og organisasjoner hvor informasjon og kommunikasjon er viktig. Den brede utdanningen og vektleggingen av praktisk arbeid i studiet vil gjøre studentene i stand til å arbeide med utvikling av nye innovative medieprodukter innenfor etablerte bedrifter eller som entreprenør innen et område der utviklingen fremdeles er i startgropa.

  Etter fullført bachelorgradsstudium i multimedieteknologi kan det søkes opptak på mastergrader innen fagfeltet både i inn- og utland.

  Andre forhold

  Det vil bli reiseutgifter i forbindelse med produksjoner ut på ulike locations. Flere produksjoner foregår på kveldstid og i helger.
  Vi anbefaler også studenter å investere i noe småutstyr selv (minnepenn, ekstern harddisk, headsett med mer).

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres for studie- og emneplaner og disse kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studentevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.