Nord Universitet

Nord Universitet

Naturforvaltning årsstudium

Nature Conservation and Management, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  19.04.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Sonja Ekker

  Innledning

  Årsstudiet i naturforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer om biologisk mangfold, forvaltning av vilt og fisk og bruk av digitale kart.

  I tillegg til forelesninger består de fleste emner av feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Deler av undervisningen foregår i felt; bl.a. praktisk elgjakt, sporing av store rovdyr, el-fiske og rypetakseringer.

  Årsstudiet i naturforvaltning er et tilbud til deg som ønsker å starte en høgere utdanning i naturforvaltning eller vil satse på natursbasert næring.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse og Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2) og Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller Geofag (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).


  Læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført årsstudiet i naturforvaltning har studentene fått

  Studiemodell

  Årsstudium i naturforvaltning
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GEO104 Kartlære 5 5
  GEO120 Geologi og vegetasjon 10 10
  NAT120 Vilt og fiskeforvaltning 15 15
  BIO207 Zoologi 10 10
  BIO101 Kjemi, miljø og forurensning 10 10
  BIO140 Genetikk, atferd og evolusjon 10 10
  Sum studiepoeng 60

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisningen på årsstudiet i naturforvaltning er variert. Foruten forelesninger inngår feltkurs, ekskursjoner og gruppearbeid.

  Kompetanse og videre studier

  Studenter som har fullført årsstudium i naturforvaltning kan fortsette på bachelorgradsstudiet i naturforvaltning. Årsstudiet kan også inngå som en del av bachelorgradsstudiet i geografi.

  Andre forhold

  Det må påregnes utgifter i samband med ekskursjoner og feltkurs.

  Studieevaluering

  Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner. Endringer kan gjennomføres på bakgrunn av behov og ønsker som framkommer.