Nord Universitet

Nord Universitet

Spill og opplevelsesteknologi, årsstudium

Games and Entertainment Technology, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.05.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Robin Isfold Munkvold

  Innledning

  Studiet gir yrkesrettet kunnskap om utvikling av digitalt innhold i form av opplæring, opplevelser og underholdning for ulike brukergrupper. Det digitale innholdet skal kunne presenteres på ulike medier som mobile enheter, nettsteder og spesielle enheter i opplevelsessentra.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Ved realkompetansevurdering vektlegges at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter tilsvarende datakortet, engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og norskferdigheter slik at man er i stand til å skrive rapporter.

  Mål for studiet

  Målet for et slikt studium er å utvikle kompetanse for utvikling av digitale tjenester og presentasjoner for anvendelse i opplæring, opplevelser, tjenesteyting og underholdning. En slik kompetanse består av kunnskap fra ulike fagområder som spilldesign, programmering, fortellerteknikk og design.

  Læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført studiet skal studenten

  Innhold

  Studiet inneholder emner som gir et grunnlag for planlegging og utvikling av aktuelle tjenester, presentasjoner og spill. Studiet gir en god innføring i følgende fagområder:

  Studiemodell

  Utdanningsplan
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  SPO1210 Game Lab 1 5 5
  SPO1010 Spilldesign 5 5
  SPO1110 Grunnleggende programmering 10 10
  MMT1040 Digitale Media 5 5
  MMT1010 Tegning 1 5 5
  SPO1310 Game Lab 2 5 5
  MMT1050 Introduksjon til 3D 5 5
  MMT1100 Tegning 2 5 5
  MMT1110 Animasjonshistorie 5 5
  SPO1410 Programmere 3D-spill 5 5
  SPO1510 Spillkultur 5 5
  Sum studiepoeng 60

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet har varierte undervisningsformer. Noen av emnene er basert på tradisjonelle forelesninger og fulgt opp med øvinger og innleveringer. Andre emner benytter problembasert læring hvor opplegget er prosjekt- og gruppearbeid med veiledning.

  Vurdering

  Studiet har varierte vurderingsformer ut fra hva som er mest hensiktsmessig i gitt emne. De mest vanlige er mappevurdering, prosjektrapporter, hjemmeeksamen, tradisjonell skriftlig eksamen og muntlig eksamen.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet tilsvarer 1. studieår i bachelorgradsstudiet i spill og opplevelsesteknologi, og det vil være mulig å søke seg over til 2. år i bachelorgradsstudiet.

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres for studie- og emneplaner, og disse kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studentevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.