Nord Universitet

Nord Universitet

Spill og opplevelsesteknologi, bachelorgradsstudium

Games and Entertainment Technology, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.05.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

 • Studieleder

  Robin Isfold Munkvold

  Innledning

  Studiet gir yrkesrettet kunnskap om utvikling av digitale produkter, tjenester og spill for ulike brukergrupper. Det handler om å utvikle digitalt innhold i form av tjenester, spill og produkter hvor formålet er relatert til opplæring, opplevelser, underholdning, reklame og andre tjenester.

  Du lærer programmering og bruk av avanserte programmer og dataverktøy for å lage spill og spennende grensesnitt for nett (2D og 3D), mobile tjenester, generelle nettsteder og spesialtilpassede enheter i opplevelsessentra.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Ved realkompetansevurdering vektlegges at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter tilsvarende datakortet, engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og norskferdigheter slik at man er i stand til å skrive rapporter.

  Mål for studiet

  Målet for et slikt studium er å gi kompetanse til utvikling av digitale tjenester, presentasjoner og spill for anvendelse i mobile enheter, opplæring, opplevelser, tjenesteyting og underholdning. En slik kompetanse består av kunnskap fra ulike fagområder som programmering, spilldesign, brukergrensesnitt, pedagogikk, simulering, spillutvikling, samt driftsmessige forhold for å lagre og distribuere slike IT-systemer.

  Læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført bachelorstudiet innen Spill og opplevelsesteknologi skal du ha:

  kunnskaper om

  ferdigheter innen

  generell kompetanse innen

  Innhold

  Studiet inneholder emner som gir kompetanse til å utvikle aktuelle tjenester, presentasjoner og spill:

  Spilldesign og -utvikling

  I første studieår vil du få innføring i designprinsipper for spillutvikling og hvordan man utvikler spillapplikasjoner for web. Dette gir grunnlaget for videreutvikling av mer avanserte spillapplikasjoner som emner på 2. og 3. studieår vil ta deg videre i.

  Spillprogrammering og animasjon i 2D og 3D

  Enkelte emner vi gi deg fordypning innen programmering og animasjon for både 2D- og 3D-applikasjoner. I tillegg vil du tilegne deg ferdigheter og kunnskaper for utvikling, styring og dokumentasjon av spillapplikasjoner med riktig funksjonalitet og et brukergrensesnitt som gir brukerne en god opplevelse.

  Mobil teknologi og databaser

  Utvikling av spill krever også forståelse for lagringsstrukturer og organisering av informasjon som skal benyttes i tilknytning til spill og utveksling av data via nett. Kunnskaper og ferdigheter innen databaser, spillteknologier og krav i tilknytning til mobile nettverk er derfor også et viktig element i studiet.

  Prosjektarbeid, innovasjon og entreprenørskap

  Studiet har i hele studieløpet stor fokus på prosjekt- og teamarbeid. Som student blir du knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere og må lære å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper. Vi jobber også mye med innovasjon og entreprenørskap. Det arrangeres blant annet gründercamp og det gjennomføres et eget emne der studentene utvikler foretningsideer innenfor kreative næringer. Flere studenter velger også å starte egen studentbedrift under studietiden, og høgskolen legger spesielt til rette for dette.

  Studiemodell

  Utdanningsplan
  1. studieår 2. studieår 3. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  SPO1210 Game Lab 1 5 5
  SPO1010 Spilldesign 5 5
  SPO1110 Grunnleggende programmering 10 10
  MMT1040 Digitale Media 5 5
  MMT1010 Tegning 1 5 5
  SPO1310 Game Lab 2 5 5
  MMT1050 Introduksjon til 3D 5 5
  MMT1100 Tegning 2 5 5
  MMT1110 Animasjonshistorie 5 5
  SPO1410 Programmere 3D-spill 5 5
  SPO1510 Spillkultur 5 5
  SPO2110 Game Lab 3 10 10
  MMT1060 Lydproduksjon 10 10
  MMT2120 3D karakterdesign 5 5
  SPO2160 Programmere nettapplikasjoner 5 5
  SPO2120 Game Lab 4 10 10
  SPO2130 Avansert 3D 5 5
  SPO2140 Grunnleggende kunstig intelligens 5 5
  MMT2020 Utvikling av kreative næringer 10 10
  SPO3010 Game Lab 5 10 10
  SPO3020 Mobile nettverksapplikasjoner 15 15
  SPO3110 Game Lab 6 10 10
  SPO3030 Elektronisk portefølje 5 5
  MMT3500 Bacheloroppgave med metodeseminar 20 20
  Sum studiepoeng 180

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet har varierte undervisningsformer. Undervisningen gjennomføres med basis i teori, men i studiegjennomføringen er det tydelig fokus på utstrakt bruk av øvinger og prosjektarbeid med veiledning.

  Enkelte emner benytter problembasert læring hvor opplegget er prosjekt- og gruppearbeid med veiledning og studentpresentasjoner underveis i studiet.

  Nettstøtte brukes aktivt i de fleste fag. Gjennom studiet skal studentene opparbeide seg gode samarbeidsevner og gode evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.

  Vurdering

  Studiet har varierte vurderingsformer ut fra hva som er mest hensiktsmessig i gitt emne. De mest vanlige er mappevurdering, prosjektrapporter, hjemmeeksamen, tradisjonell skriftlig eksamen og muntlig eksamen.

  Internasjonalisering

  Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad.

  Ta kontakt med lærerne på studiet eller studieveilederne etter at studiet er i gang for nærmere informasjon om mulighetene.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet kvalifiserer for arbeid med utvikling av spill og digitale produkter innen spill-, medie-, underholdnings-, forlags- og reklamebransjen.

  Etter fullført bachelorgradsstudium kan du søke opptak på mastergradsstudium innen fagfeltet.

  Andre forhold

  Det anbefales sterkt å ha tilgjengelig egen bærbar PC som dekker maskinvarekrav til programvare tilknyttet studiet.
  Det kreves også at den enkelte student har egne lagringsmedier som dekker behovet for lagring av ulike filer til de enkelte emner.

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres i studie- og emneplaner, og disse kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studentevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.