Nord Universitet

Nord Universitet

Sportsfiskebasert næringsvirksomhet, årsstudium

Fakta

 • Dato for godkjenning

  29.01.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Sonja Ekker

  Innledning

  Sportsfiskebasert næringsvirksomhet er utviklet for deg med interesse for fiske og friluftsliv. Det er tilpasset etablering av næringsvirksomhet basert på utmarks- og fiskeressurser.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Langsiktig mål
  Å øke kompetansen i sportsfiskebasert næringsvirksomhet og videreutvikle sektoren som økonomisk og økologisk bærekraftig næringsvei.

  Kortsiktig mål:
  Å gi en fremtidsrettet yrkesutdanning på høgskolenivå for å utøve og videreutvikle Sportsfiskebasert næringsvirksomhet.

  Læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studentene være godt kvalifisert for generelt arbeid innen offentlig og privat fiskeforvaltning.

  I tillegg skal studentene kunne anvende kunnskapen om fiske og fiskeforvaltning i arbeid med naturbasert næringsutvikling og reiseliv.

  Innhold

  Sportsfiskebasert næringsvirksomhet, årsstudium består av biologiske emner, forvaltningsemner, og emner rettet mot utmarksnæring.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  SFI100 Fluefiskeinstruktør 5 5
  SFI110 Sportsfiske ferskvann 5 5
  SFI120 Sportsfiske saltvann 5 5
  SFI130 Sportsfiske anadrom fisk 5 5
  NAT321 Naturbasert reiseliv 10 10
  NKO115 Innføring i økologi, naturregistrering og -overvåkning 10 10
  NAT160 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 5
  BIO208 Forvaltning av ferskvannsfisk 5 5
  BIO101 Kjemi, miljø og forurensning 10 10
  Sum studiepoeng 60

  Arbeids- og undervisningsformer

  Det legges stor vekt på å kombinere den teoretiske undervisninga med praktiske eksempler og øvinger. Mye undervisning vil foregå langs elv og sjø.

  En del av undervisningen vil være felles med første året på Utmarksforvaltning, bachelorgradsstudium.

  1/3 av tilbudet (20 stp), utgjøres av fiskefaglige emner, og vil bli gjennomført i samarbeid med Landslinja for sportsfiske ved Grong videregående skole. Ved at en del av undervisninga organiseres som samlinger, er det lagt til rette for å tilby deler av høgskolens fagemner som kortkurs til personer som er i arbeid og trenger oppfrisking eller faglig "påfyll". Men som hovedregel vil vi basere undervisninga på forelesninger, øvinger og ekskursjoner gjennom hele skoleåret.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Det er mulig å ta emner i tillegg til de som er satt opp i studieplanen.

  Internasjonalisering

  Sportsfiske er et internasjonalt fagområde, med felles nasjonale og globale utfordringer. Vi har etablert samarbeid med skotske aktører innen sportsfiske, og en ekskursjon til Skottland vil finne sted i begynnelsen av høstsemesteret.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet gir kompetanse innen etablererkunnskap, sportsfiskebasert næring og faglig ledelse, og forvaltning av naturens ressurser på en bærekraftig måte.

  Studiet kan etter individuell vurdering bygges ut til en bachelorgrad ved HiNT.