Nord Universitet

Nord Universitet

TV-produksjon, årsstudium

TV-production, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  07.05.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Robin Isfold Munkvold

  Innledning

  Denne årsenheten gir deg som student mulighet til å lære hvordan man jobber med enkle TV-produksjoner. Stuidet har fokus på produksjons- og fortellerteknikk, lyd, TV-grafikk, TV-teknikk og en avsluttende produksjonsperiode.

  Studietilbudet er lagt til høgskolens avdeling i Steinkjer som har topp moderne datasaler, redigeringslabber, grafiske labber, grupperom med klippesuiter og eget TV- og lydopptaksstudio. Studentene har også tilgang til meget godt kamerautstyr, lyd- og lysutstyr og annet utstyr som trengs til slike produksjoner. Alle labber er utstyrt med den nyeste programvaren som kreves for slik type produksjon.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Ved realkompetansevurdering vektlegges at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter tilsvarende datakortet, engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og norskferdigheter slik at man er i stand til å skrive rapporter.

  Læringsutbytte

  Studiet er produksjonsorientert og innhold oppdateres jevnlig for å svare på de endringer som skjer i bransjen. Etter gjennomført årsstudium skal du som student

  Studiemodell

  Utdanningsplan
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  MMT1005 Produksjons- og fortellerteknikk 10 10
  MMT1060 Lydproduksjon 10 10
  MMT1010 Tegning 1 5 5
  MMT1040 Digitale Media 5 5
  MMT1200 TV-teknologi 5 5
  MMT1050 Introduksjon til 3D 5 5
  MMT1210 TV-grafikk og distribusjon 5 5
  MMT1030 Medieprosjekt 15 15
  Sum studiepoeng 60

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet har varierte undervisningsformer. Undervisningen gjennomføres med basis i teori, men i studiegjennomføringen er det tydelig fokus på utstrakt bruk av praktiskeøvinger og reelle produksjoner ut i felt og TV-studio.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  I prosjektperioden vil man få velge mellom ulike praksisplasser i mediebedrifter som høgskolen har avtaler med, som Trønder-Avisa, Adresseavisen, NRK, Steinkjerfestivalen m. fl eller jobbe med selvstendige produksjoner.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet engner seg meget godt til å kombinere med en 2-årig journalistutdanning for å få bachelorgrad, men kan også stå alene som årsstudium eller et etter- og videreutdanningstilbud for folk i bransjen, eller som har tenkt seg inn i denne bransjen.

  Man kan også søke om å fortsette på 2. studieår i bachelorstudium i multimedieteknologi (spesialisering Film- og TV-produksjon) ved Høgskolen i Nord-Trøndelag etter fullført årsenhet.

  Andre forhold

  Det må påregnes noe reiseutgifter i forbindelse med produksjoner ute på ulike locations.

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres i alle emner, og studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studentevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.