Nord Universitet

Nord Universitet

Utmarksforvaltning, årsstudium

Nature Conservation and Management, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  19.04.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Sonja Ekker

  Innledning

  Årstudiet i utmarksforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer om biologisk mangfold, forvaltning av vilt og fisk og bruk av digitale kart.

  Årsstudiet i utmarksforvaltning er et tilbud til deg som ønsker å starte en høgere utdanning i utmarksforvaltning eller vil satse på utmarksbasert næring.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført studiet har studentene fått

  Innhold

  Studiet inneholder emner som til sammen gir innsikt i viktige sider ved forvaltningsverdiene i utmarka. Det er lagt hovedvekt på vilt- og fiskeforvaltning.

  Studiemodell

  Årsstudium i utmarksforvaltning
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GEO104 Kartlære 5 5
  SKO120 Innføring i skogfag 10 10
  NAT120 Vilt og fiskeforvaltning 15 15
  BIO207 Zoologi 10 10
  BIO101 Kjemi, miljø og forurensning 10 10
  BIO140 Genetikk, atferd og evolusjon 10 10
  Sum studiepoeng 60

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisningen på årsstudiet i utmarksforvaltning er variert. I tillegg til forelesninger består de fleste emner av feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Deler av undervisningen foregår i felt; bl.a. praktisk elgjakt, el-fiske og rypetakseringer.

  Kompetanse og videre studier

  Studenter som har fullført årsstudiet i utmarksforvaltning kan fortsette på bachelorgradsstudiet i utmarksforvaltning. Årsstudiet kan også inngå som en del av bachelorgradsstudiet i geografi.

  Andre forhold

  Det må påregnes utgifter i samband med ekskursjoner og feltkurs.

  Studieevaluering

  Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner. Endringer kan gjennomføres på bakgrunn av behov og ønsker som framkommer.