Nord Universitet

Nord Universitet

Arrangementsledelse, 30 studiepoeng

Event management

Fakta

 • Dato for godkjenning

  02.07.2013 , Avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Jørgen Grinde

  Innledning

  Kulturnæringen er en vekstnæring med stadig nye tilbud og en økende mengde mennesker involveres i dette feltet.
  Dette studiet er rettet mot deg som jobber med arrangementer av ulik art - som festivaler og `dager` og som har behov for økt kompetanse i forhold til planlegging og gjennomføring.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Ved gjennomført studium i Arrangementsledelse får du verdifull kompetanse innenfor planlegging og gjennomføring av arrangementer gjennom et studieopplegg der nærhet og relevans til bransjen er vektlagt.

  Innhold

  Å gjennomføre et arrangement byr på særegne utfordringer og stiller store krav til ledelse.
  Studiet fokuserer på tema som prosjektledelse, markedsføring/merkevarebygging, kontrakter og økonomisk styring.
  I tillegg kommer en prosjektoppgave der studentene selv velger tema med interesse og relevans for deres egen arbeidssituasjon.

  I tillegg til fagfolk fra HiNT vil studiet benytte seg av bidragsytere fra bransjen.

  Studiemodell

  Emner
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  ØKA961 Prosjektledelse 8 8
  ØKA958 Prosjektarbeid 7 7
  ØKA953 Økonomisk styring 10 10
  ØKA954 Markedsføringsledelse 5 5
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er samlings- og nettbasert og har seks samlinger a 2 dager, i alt 12 samlingsdager. Undervisningen består av forelesninger, plenumsdiskusjoner og øvinger. I tillegg kommer individuell veiledningstid på prosjektoppgaven. Etter hver bolk er det en eksamen.


  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Studentene velger selv sitt prosjektarbeid som er vektet med 7 studiepoeng.