Nord Universitet

Nord Universitet

Kommunal økonomi og ledelse, årsstudium

Public Administration, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  22.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Jørgen Grinde

  Innledning

  Offentlig sektor står overfor store utfordringer som krever kompetente ansatte. I framtida vil du finne mange spennende arbeidsoppgaver innen offentlig forvaltning. Ønsker du å jobbe i offentlig sektor, og vil styrke din faglige kompetanse innenfor aktuelle fagområder, er dette studiet noe for deg.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Studiet i kommunal økonomi og ledelse har som formål å gi yrkesutdanning som kvalifiserer til krevende stillinger på saksbehandler- og ledernivå i offentlig forvaltning; kommune eller stat.

  Læringsutbytte

  Kunnskap
  Studenten skal kunne gjøre rede for

  Ferdigheter
  Studenten skal kunne

  Generell kompetanse
  Studenten skal være i stand til

  Innhold

  Studiet i kommunal økonomi og ledelse skal gi studentene en grunnleggende innsikt i - og kunnskap om - offentlig forvaltning, kommunal tjenesteyting, økonomi og ledelse. Videre skal studiet utvikle studentenes evner til å formulere, strukturere og analysere beslutningsproblemer i tilknytning til politiske, økonomiske og administrative strukturer og prosesser i samfunnet. Gjennom dette vil vi utvikle den enkelte students dyktighet til problemløsning både på selvstendig grunnlag og i samarbeid med andre. Studiet skal også gi helhetsforståelse for de oppgaver og problemløsninger som særpreger offentlig sektor. En forutsetning for dette er at studiet gir en grunnleggende innsikt i politiske, organisasjonsteoretiske, juridiske og økonomiske fagområder.

  Studiemodell

  Utdanningsplan for studiet over ett år
  1. studieår 2. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår 
  KOM201 Statsvitenskap 15 15
  KOM301 Offentlig rett 15 15
  KOM321 Personalledelse 15 15
  KOM341 Økonomistyring og inntektssystemet 15 15
  60
   
  Utdanningsplan for studiet over to år.
  1. studieår 2. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår 
  KOM201 Statsvitenskap 15 15
  KOM301 Offentlig rett 15 15
  KOM321 Personalledelse 15 15
  KOM341 Økonomistyring og inntektssystemet 15 15
  60
   
  Tilleggsfag
  1. studieår 2. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår 
  KOM380 Bacheloroppgave 15 15
  Sum studiepoeng 15

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er samlingsbasert med åtte dagers samlinger over to uker, to i høstsemesteret og to i vårsemesteret. Samlingene er lagt opp som en kombinasjon av tradisjonell undervisning (forelesninger), gruppearbeid og øvinger. HiNT legger stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studentene. Mellom samlingene vil det være lagt opp til nettstøtte. I alle fagene skal studentene arbeide med gruppeoppgaver.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Studiet kan tas som deltidsstudium over 2 år.

  Kompetanse og videre studier

  Årsstudiet kan kombineres med en rekke andre studier med sikte på å oppnå en bachelorgrad. Studiet kan inngå som en del i grunnlaget for opptak til mastergrad, for eksempel Master of Public Administration (MPA).