Nord Universitet

Nord Universitet

Lønns- og personalarbeid, 30 studiepoeng - FU

Fakta

 • Dato for godkjenning

  05.09.2008

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Jørgen Grinde

  Innledning

  Dette er en praktisk rettet økonomi- og administrasjon-utdanning med vekt på kombinasjon av teori og praktiske øvinger samt bruk av EDB-verktøy. Studiet er et tilbud til personer som ønsker kompetanse for å arbeide med lønn og personal.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Deltakerne skal tilegne seg:
  - innsikt i hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan mennesker
  påvirker og påvirkes av organisasjoner som de arbeider og
  samspiller i,
  - innsikt i juridisk metode og innsikti de alminneligste rettlige
  rammer for utøvelse av privat og offentlig virksomhet, samt
  forståelse av de hovedtilnærminger i forholdet melom arbeidsgiver
  og arbeidstaker som er nedfelt i gjeldende arbeids- og trygderett.

  - ferdigheter innen bruk av IT-basert lønnssystem.

  Innhold

  Studiet består av tre emner på 30 studiepoeng, fordelt på emnene organisasjon og ledelse, foretaksrett og lønn og personal.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  ØKA140FU Organisasjon og ledelse 10 10
  ØKA280FU Foretaksrett 10 10
  ØKA320FU Lønn og personal 10 10
  Sum studiepoeng 30

  Organisering og arbeidsformer

  Undervisningsopplegget avgjøres av den FU-avdeling som gjennomfører studiet. Denne beslutningen inkluderer bl.a. hvilke(t) semester emnene skal gjennomføres og omfang av forelesninger.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet gir formell utdanning og faglig påfyll til personer som
  - til daglig arbeider med lønns- og personalarbeid,
  - ønsker å kvalifisere seg til stillinger so innebærer arbeid med lønn og personal.