Nord Universitet

Nord Universitet

Personalledelse og arbeidsrett

Human Resources Management and Labour Law

15 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  15

 • Studieleder:

  Jørgen Grinde

 • Fagansvarlig:

  Cathrine Thorhus

Inngår i studium

Årsstudiet i ledelse- og personalarbeid

Forkunnskaper

Anbefalt: LPD510 Organisasjonsfagets kunnskapsgrunnlag, 15 stp.

Læringsutbytte

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Samlinger. Undervisningen består av forelesninger, oppgaveløsning, plenumsarbeid, gruppearbeid og individuelt arbeid.
I tillegg må studentene gjennomføre en presentasjonsoppgave. Dette innebærer et faglig arbeid som krever deltakelse i læringsgruppe og gjennomføring av selve oppgavens skriftlige og muntlige del.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
Deltakelse i læringsgruppe i forbindelse med presentasjonens skriftlig eog muntlige del.
Presentasjonsoppgave må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Eksamen: