Nord Universitet

Nord Universitet

Læring og utvikling i organisasjoner

Learning and Change in Organizations

15 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  15

 • Studieleder:

  Jørgen Grinde

 • Fagansvarlig:

  Cathrine Thorhus

Inngår i studium

Årsstudiet i ledelse- og personalarbeid.

Forkunnskaper

Anbefalt: LPD510 Organisasjonsfagets kunnskapsgrunnlag og LPD520 Personalledelse og arbeidsrett.

Læringsutbytte

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Samlinger. Undervisningen består av forelesninger, oppgaveløsning, plenumsarbeid, gruppearbeid og individuelt arbeid.
I tillegg må studentene gjennomføre en presentasjonsoppgave. Dette innebærer et faglig arbeid som krever deltakelse i gruppe og gjennomføring av selve oppgavens skriftlige og muntlige del.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
Deltakelse i gruppe i forbindelse med presentasjonens skriftlige og muntlige del.
Presentasjonsoppgave skal være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Eksamen: