Nord Universitet

Nord Universitet

Prosjektoppgave

Project Assignment

15 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  15

 • Studieleder:

  Jørgen Grinde

 • Fagansvarlig:

  Cathrine Thorhus

Inngår i studium

Årsstudiet i ledelse- og personalarbeid.

Forkunnskaper

Anbefalt: LPD510 Organisasjonsfagets kunnskapsgrunnlag, LPD520 Personalledelse og arbeidsrett og LPD530 Læring og utvikling i organisasjoner.

Læringsutbytte

Innhold

Prosjektoppgaven skal gi muligheter for fordypning i problemstillinger og fagområder knyttet til ledelse som den enkelte er særlig opptatt av. Prosjektarbeidet kan være primært teoretisk eller ha en kombinasjon av teoretisk og empirisk tilnærming.
Valg av problemområde /problemstilling(er) for prosjektoppgaven skal skje i samråd med faglærer.

Veileder tildeles ut fra tema og tilgjengelighet blant ansatte ved Lederutdanningen.
Det anbefales at to studenter går sammen om å gjennomføre prosjektoppgaven.
Det er mulig å skrive en individuell oppgave. Det skal søkes spesielt hvis tre studenter ønsker å skrive sammen.

Retten til veiledning opphører ved ordinær studieslutt.

Prosjektoppgaven leveres i A4 format, linjeavstand 1.5, 12 pkt, enten som:
- individuelt arbeid (15 - 20 maskinskrevne sider)
- gruppearbeid - 2 studenter (20 - 25 sider)
- gruppearbeid - 3 studenter (25 - 30 sider)

Vurderingsordning

Eksamen:

Tittelen på prosjektoppgaven vil bli påført karakterutskriften.