Nord Universitet

Nord Universitet

Studenttillitsverv

Course for Members of the Students Representative Council

5 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  5

 • Studieleder:

  Jørgen Grinde

 • Fagansvarlig:

  Jørgen Grinde

Innledning

Målgruppen for emnet er studenter som gjennom minst ett studieår har innehatt tillitsverv ved HiNT eller SiNoT.

Forkunnskaper

For å kunne bli tatt opp på emnet kreves det at en har eller har hatt tillitsverv innen følgende organer inntil to år etter avsluttet utdanning ved HiNT:
- høgskolestyret eller SiNoT-styret
- klagenemda
- læringsmiljøutvalget
- Studentparlamentet (SPiNT)
- Studentorganisasjonen
Andre arbeidskrevende tilitsverv for eksempel studentsosiale verv, kan godkjennes etter søknad.

Læringsmål

Emnet skal
- Stimulere studentene til å påta seg studentpolitiske verv og bruke sine demokratiske rettigheter ved høgskolen.
- Fokusere på rollen som studenttillitsvalgt, gi økt innsikt i det ansvar og de muligheter studentene har til påvirkning i høgskolens ulike styringsorganer, forbedre evnen til å reflektere over rollen som tillitsvalgt og utvikle egenskaper som er viktig for å inneha slike verv.
- Gi studentene mulighet til å dokumentere kompetanse i ledelse og organisering som de får gjennom arbeide som tillitsvalgt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har fått kunnskap og økt forståelse for muligheten for påvirkning og deltagelse i beslutningsprosessene i høgskolen

Ferdigheter
Studente skalvære i stand til å

Generell kompetanse
Studenten skal ha fått økt innsikt og forståelse for de demokratiske prosessene i samfunnet generelt og i høyere utdanning spesielt

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Det gjennomføres en halvdagssamling med gruppeøvinger. Studenten arbeider videre med temaene fra samlingen i grupper. Studentene gis veiledning i forbindelse med rapportskriving.

Vurderingsordning

Eksamen

Pensumlitteratur

Pensum består av ca. 350 sider