Nord Universitet

Nord Universitet

Regnskapsfører, 30 stp - FU

Fakta

 • Dato for godkjenning

  05.09.2008

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Jørgen Grinde

  Innledning

  Studiet "Regnskapsfører" er en praktisk rettet økonomiutdanning med vekt på kombinasjon av teori og praktiske øvinger med bruk av EDB-verktøy. Studiet er et tilbud til personer som ønsker kompetanse for å arbeide med regnskap og økonomistyring.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studentene bør videre kunne dokumentere forkunnskaper tilsvarende "Økonomisekretær med EDB".

  Mål for studiet

  Deltakerne skal tilegne seg:
  - Grunnleggende forståelse for - og ferdigheter innen emnene regnskap og finansregnskap.
  - Ferdigheter innen bruk av EDB som verktøy i avslutningen og analyse av virksomhetens regnskap.

  Innhold

  Studiet består av tre emner på i alt 30 studiepoeng fordelt på emnene regnskap, finansregnskap og økonomisk rapportering.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  ØKA110FU Regnskap 10 10
  ØKA220FU Finansregnskap 10 10
  ØKA221FU Økonomisk rapportering 10 10
  Sum studiepoeng 30

  Organisering og arbeidsformer

  Undervisningsopplegget avgjøres av den FU-avdeling som gjennomfører studiet. Denne beslutningen inkluderer bl.a. hvilke(t) semester emnene gjennomføres i og omfang av forelesninger.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet er et tilbud til personer som ønsker kompetanse for å arbeide med regnskap og økonomistyring, som regnskapsfører /økonomiansvarlig i små og mellomstore bedrifter.

  Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad i regnskap eller økonomi og administrasjon.