Nord Universitet

Nord Universitet

Revisjon, 40 studiepoeng

Auditing, 40 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.06.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  40 studiepoeng

 • Studieleder

  Børre A Olsen

  Innledning

  Revisjon - 40 stp - er en studieenhet med tre fagemner i henhold til nasjonal rammeplan for revisjon (i alt 180 stp). Studiet undervises samlingsbasert - og kan følgelig kombineres med jobb.

  Opptakskrav

  Bedriftsøkonomistudium - eller tilsvarende - på minimum 60 stp.

  Mål for studiet

  Studieenheten i revisjon tilbyr noen av de fagelementene som kreves for å tilfredsstille teorikravet for å bli registrert revisor. Dette teorikravet er formalisert i "rammeplan for revisjon - 180 stp". Studenter som allerede har fullført HiNT's bachelorstudium i regnskap (eller tilsvarende) vil, ved å fullføre studieenheten i revisjon, kunne tilfredsstille teorikravet for å bli registrert revisor.

  Innhold

  Studieenheten i revisjon består av tre emner:

  I de to siste emnene arrangeres det nasjonale revisoreksamener. Revisoreksamen i Årsregnskap og god regnskapsskikk er på 15 stp, og innbefatter følgelig deler av de temaene som behandles i emnet ØKA220 Årsregnskap (eller tilsvarende emne). Revisor-eksamen i Revisjon (20 stp) omfatter kun det som inngår i emnet revisjon. For å tilfredsstille teorikravet for å bli registrert revisor kreves det en karakter på C eller bedre på alle nasjonale revisoreksamener. Bevilling som registrert revisor gis av Finanstilsynet.

  For innblikk i alle fagemner som inngår i teorikravet for å bli registrert revisor: Se rammeplan for revisorutdanning eller HiNTs bachelorgradsstudium i revisjon.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  ØKA321 Årsregnskap og god regnskapsskikk - nasjonal prøve 15 15
  ØKA323 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor 5 5
  ØKA322 Revisjon - nasjonal prøve 20 20
  Sum studiepoeng 40

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studieenheten er lagt opp med en kombinasjon av samlingsbasert undervisning, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning. Mellom samlingene vil det tilbys nettstøtte, og studentene kan gjennom nettstøtteverktøyet (Fronter) kommunisere seg i mellom og med faglærere

  Kompetanse og videre studier

  HiNT tilbyr alle de emnene som trengs for å tilfredsstille teorikravet for å kunne bli registrert revisor (i alt 180 stp).

  Vil du studere videre, kan du søke på masterutdanninger ved en annen nasjonal eller internasjonal institusjon. Dersom du velger å spesialisere deg innen revisjon, er du kvalifisert for opptak til Master i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøgskole eller Handelshøyskolen BI.