Nord Universitet

Nord Universitet

Sikring av last - spesialutdanning, 6 studiepoeng

Securing of Cargo, 6 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  24.09.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  6 studiepoeng

 • Studieleder

  Ståle Lødemel

  Innledning

  Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må derfor ha en kompetanse som gjør ham/henne rustet til å møte disse nye kravene. Se for øvrig Trafikkopplæringsforskriften §§ 6-10 og 11.

  Trafikklærerens undervisning og veiledning knyttet til transport på vei omfatter transport i vid forstand. Et delemne er trygg sikring av personer og last.

  Opptakskrav

  Autorisasjon som kjørelærer klasse I eller trafikklærer tunge kjøretøy, ansatt i vegvesenet eller politiet, person med fagbrev innen yrkessjåfør- eller terminalarbeiderfaget.

  Læringsutbytte

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst
  SAL500 Sikring av last - Spesialutdanning 6 6
  Sum studiepoeng 6

  Vurdering

  Vurderingsform er en kombinasjon mellom arbeidskrav og skriftlig eksamen. Det er obligatorisk tilstedeværelse på hele studiet.

  For å få utstedt karakterutskrift må kandidaten ha:
  - Godkjent arbeidskravt
  - Bestått skriftlig eksamen

  Kompetanse og videre studier

  Gjennomført og bestått studiet Sikring av last - spesialutdanning og godkjenning som lærer på tunge kjøretøy gir undervisngsrett i emnet.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres sluttevaluering av studiet. Resultatene av evalueringen vil bli vurdert sammen med programevalueringer og data fra HiNTs evaluering av det helhetlige læringsmiljøet.