Nord Universitet

Nord Universitet

Undervisning og læring

10 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  10

 • Studieleder:

  Ståle Lødemel

 • Fagansvarlig:

  Per Haukeberg

Innledning

Pedagogisk kunnskap og undervisningsferdighet er nødvendig for alle som arbeider med opplæring og utdanning. Innenfor fagutdanning utgjør lærerens yrkeskompetanse en kunnskapsbase som den lærende kan få del i. Utfordringen er hvordan dette best kan skje.

Emnet tar sikte på å gi en grunnleggende innføring i pedagogisk arbeid for utrykningsinstruktører.

Inngår i studium

Instruktør i utrykningskjøring for utrykningspersonell, 30 studiepoeng

Forkunnskaper

Studentene må disponere utrykningsbil godkjent som lærevogn.
Fullført og bestått emne UTR960 Utrykningsdyktighet.

Læringsutbytte

Innhold

Emnet inneholder følgende hovedpunkter:

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet gjennomføres som samling over to uker etterfulgt av arbeidskrav og eksamensrapport. Det vil bli brukt ulike arbeidsmåter som gjør studentene til aktive deltakere. Det innebærer at læringsarbeidet for store deler av emnet foregår ved at studentene observerer, samtaler og øver under veiledning. Læreren som rollemodell vil være et viktig aspekt. Studentene har en faglig ballast som sammen med læreplanen danner det faglige grunnlaget for undervisning. Derfor er det viktig at det legges opp til dialog og kunnskapsdeling.

Vurderingsordning

Arbeidskrav

Tilstedeværelse på minst 90 % av samlingen.

Studentene skal levere en skriftlig rapport i forbindelse med emnet. Rapporten skal handle om undervisningsplanlegging med utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodellen. Rapporten skal ha et omfang på 6-8 sider og kan gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

Eksamen

Endelig karakter settes når eksamen er bestått og arbeidskrav er godkjent.

Pensumlitteratur