Nord Universitet

Nord Universitet

Yrkesdidaktikk for utrykningsinstruktøren

15 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  15

 • Studieleder:

  Ståle Lødemel

 • Fagansvarlig:

  Ståle Lødemel

Inngår i studium

Instruktør i utrykningskjøring for utrykningspersonell, 30 studiepoeng

Forkunnskaper

Fullført og bestått emnene UTR960 og UTR965

Læringsutbytte

Dette skal oppnås gjennom følgende delmål:

Innhold

Emnet er organisert i følgende tema og hovedmomenter:

Didaktisk tilnærming til utrykningskjøring

Hovedmomenter:

Gjennomføring av praktisk undervisning i lærevogn, klasserom og grupper

Hovedmomenter:

I den praktiskpedagogiske delen kan høgskolen søke samarbeid med institusjoner som er godkjent som kursarrangør og har utrykning som en hoveddel av sin virksomhet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning, lærestoff, arbeidskrav, planleggingsoppgaver, øvinger og eksamen skal i hovedsak rettes mot undervisningsoppgaver utrykningsinstruktøren vil møte i sitt senere virke. Emnet kan organiseres som én eller flere samlinger av ulik varighet.

Den første ukesamlingen er undervisningsforberedende og inngår som obligatorisk grunnlag for det etterfølgende praktiskpedagogiske arbeidet med reelle utrykningselever i klasserom og lærevogn.

Studentene går sammen i praksisgrupper som planlegger, gjennomfører og evaluerer gjennomført undervisning. Det er en forutsetning at studentene er aktive deltakere i læringsarbeidet. De erfaringene hver enkelt student bringer med seg inn i læringsmiljøet er verdifull. Denne ressursen skal utnyttes i undervisningen ved at studentene deler sin kunnskap på samlingene.

Den praktiske undervisningen med utrykningselever bør fortrinnsvis gjennomføres med flere studenter i bilen samt veileder. Studentene veksler på rollen som instruktør og pedagogisk observatør.


Vurderingsordning

Arbeidskrav

90 % tilstedeværelse på samlingene

En didaktisk rapport med en begrunnet undervisningsplan for opplæring av utrykningsførere. Av undervisningsplanen skal det gå fram hva som skal læres, hvordan læringsarbeidet skal organiseres og hvilke øvingsområder som er planlagt brukt. Rapporten skal ha forside, innholdsliste og en referanseliste. Rapporten kan utføres individuelt eller i gruppe på opp til tre medlemmer og leveres innen 30 dager etter siste samling.

Eksamen

Pensumlitteratur