Nord Universitet

Nord Universitet

Arbeidsinkludering,15 studiepoeng

Inclusive Working Life, 15 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.03.2016
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Innledning

  Dette er et tverrfaglig studium på masternivå som gir grunnleggende formell kompetanse i arbeidsinkludering.  Studiet er tilrettelagt for å nå en bred målgruppe: Alle som ønsker mer kompetanse eller som direkte eller indirekte har ansvar for, eller veileder, i forhold til inkludering i arbeidslivet. Målgruppen for studiet kan være ansatte i NAV, veiledere og behandlere i attførings- og vekstbedrifter, ansatte ved friskgårder, bedriftshelsetjeneste, og ansatte som arbeider med rehabilitering eller psykisk helsearbeid i kommune- eller spesialisthelsetjenesten og andre som bistår arbeidssøkere eller som er interesserte i arbeidsinkludering.

  Opptakskrav og rangering

  Bachelor innen relevant fagområde.

  Kostnader

  Studieavgift 18400,- kroner. I tillegg kommer semester- og kopinoravgift.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  ARB540, Arbeidsinkludering 15 15
  Sum studiepoeng 15 15