Nord Universitet

Nord Universitet

Biffakademiet, 15 studiepoeng

Biff Academy, 15 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.03.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Målgruppe

  Studiet Biffakademiet, er tiltenkt aktive produsenter og veiledere innen spesialisert storfekjøttproduksjon som ønsker grunnleggende og dyperegående kunnskap om kjøttproduksjon

  Studiet er åpent for deltagere som vil avlegge eksamen og få godkjent studiepoeng. Produsenter som ikke vil avlegge eksamen, men som først og fremst ønsker å få mer kompetanse til en mer lønnsom produksjon hjemme på gården, kan også delta, men vil kun få kursbevis fra Nortura/Tyr. 

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Ta kontakt med Kirsten Fossan kirsten.fossan@nord.no dersom du er interessert i å søke på dette studiet.

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  2015
  Høst
  2016
  Vår
  LAN9071, Biffakademiet 15 xxx15
  Sum studiepoeng 15 0 0 0 15