Nord Universitet

Nord Universitet

BirdID Western Palearctic, 60 studiepoeng

BirdID Western Palearctic, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.02.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Arbeidet med BirdID Western Palearctic har to hovedmål:

  Mer informasjon finnes her: www.birdid.no

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Studenter som ønsker å delta på samlingene, tas inn i henhold til søkertidspunkt. For å delta på samlingene i BirdID Western Palearctic kreves bestått opptaksprøve. Det vil si at det er oppnådd minimum 24 poeng av 60 mulige for fuglers utseende og 19 poeng av 60 mulige for fuglers lyder. Prøven gjennomføres som web-eksamen.

  Studenter som bare ønsker å ta eksamen, tas inn hvis opptakskravet er oppfylt.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  WEB-BASERT UNDERVISNING:
  Nettsiden www.birdid.no vil inneholde store mengder bilder og lyder der quiz sammen med bestemmelseslitteratur legger til rette for læring. Innbyggere i Europa vil få informasjon og fuglenavn på sitt språk.

  SAMLINGSBASERT UNDERVISNING:
  Det er tre samlinger studentene kan velge mellom:

  VURDERING:
  Eksamen er web-basert.

  Nord universitet må godkjenne søknad om å ta eksamen. Etter godkjenning vil det bli sendt ut en link til eksamensmodulen, som gir adgang til å gjennomføre eksamen innen 21 dager. Det gis adgang til å ta eksamen gjennom hele året.

  Det vil være mulig å ta ny eksamen etter tre måneder. Beste resultat vil være gjeldende. Eksamensresultatet gis i gradert skala.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Bruk av web-basert trening:

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Internasjonalisering

  All informasjon på nettsidene vil være tilgjengelig på over 40 ulike europeiske språk etter hvert som oversetting er utført. Vi forsøker å få til samarbeid med ca 50 europeiske land.
  Hvilke språk og hvilke land vil gå fram av www.birdid.no

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Kompetansen som dokumenteres gjennom BirdID vil være nyttig for alle som ønsker oppgaver med taksering av fugler for ulike oppdragsgivere.

  I Norge kan emnene inngå som del av lærerutdanninga eller i en bachelorgrad. Emnene kan godkjennes i oppbygging til en relevant mastergrad.

  Studieevaluering

  Det er mulig å gi tilbakemelding til de ansvarlige for nettsiden om de skulle oppdage feil eller ha forslag til forbedringer.

  Ved samlingene evalueres hver dag skriftlig og muntlig.

  Kostnader

  På samlingene:
  Utgifter til transport, overnatting, adgang og kost må dekkes av hver enkelt student. Kostnadene vil bli forsøkt holdt så lave som mulig.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  BID910, Fuglers lyder Western Palearctic 30 x30
  BID911, Fuglers utseende Western Palearctic 30 x30
  Sum studiepoeng 60 0 60