Nord Universitet

Nord Universitet

BirdID Western Palearctic, 60 studiepoeng

BirdID Western Palearctic, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  16.03.2015
  Dekan ved Grunnskolelærerutdanning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  BirdID Western Palearctic (WP), 60 stp er studium som blant annet skal kvalifisere til feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Behovet for personer med slike kvalifikasjoner vil øke sterkt i hele Europa de kommende årene. Det vil også være personlig verdifullt å kjenne våre bevingede venner ute i naturen, og er godt egnet som tema i undervisning.

  Arbeidet med BirdID Western Palearctic har to hovedmål:

  Mer informasjon finnes her: www.birdid.no

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Studenter som ønsker å delta på samlingene, tas inn i henhold til søkertidspunkt. For å delta på samlingene i BirdID Western Palearctic kreves bestått opptaksprøve. Det vil si at det er oppnådd minimum 24 poeng av 60 mulige både for fuglers utseende og 19 poeng av 60 mulige for fuglers lyder. Prøven gjennomføres som web-eksamen.

  Studenter som bare ønsker å ta eksamen, tas inn hvis opptakskravet er oppfylt.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  WEB-BASERT UNDERVISNING:
  Nettsiden www.birdid.no vil inneholde store mengder bilder og lyder der quiz sammen med bestemmelseslitteratur legger til rette for læring. Innbyggere i Europa vil få informasjon og fuglenavn på sitt språk.

  SAMLINGSBASERT UNDERVISNING:
  Det er tre samlinger studentene kan velge mellom:

  VURDERING:
  Eksamen er web-basert, og kan tas hjemmefra.
  Ved oppmelding vil det bli utlevert en kode med begrenset varighet. Denne koden vil gi adgang til å gjennomføre eksamen.
  Det gis adgang til å ta eksamen gjennom hele året. Eksamen kan tas når som helst innen 21 dager etter at koden er gitt.

  Det vil være mulig å ta ny eksamen etter tre måneder. Beste resultet vil være gjeldende. Eksamensresultatet gis i gradert skala.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Bruk av web-basert trening:

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Internasjonalisering

  All informasjon på nettsidene vil være tilgjengelig på over 40 ulike europeiske språk etter hvert som oversetting er utført. Vi forsøker å få til samarbeid med ca 50 europeiske land.
  Hvilke språk og hvilke land vil gå fram av www.birdid.no

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Kompetansen som dokumenteres gjennom BirdID vil være nyttig for alle som ønsker oppgaver med taksering av fugler for ulike oppdragsgivere.

  Studieevaluering

  Det er mulig å gi tilbakemelding til de ansvarlige for nettsiden om de skulle oppdage feil eller ha forslag til forbedringer.

  Ved samlingene evalueres hver dag skriftlig og muntlig.

  Kostnader

  På samlingene:
  Utgifter til transport, overnatting, adgang og kost må dekkes av hver enkelt student. Kostnadene vil bli forsøkt holdt så lave som mulig.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  BID910, Fuglers lyder Western Palearctic 30 x30
  BID911, Fuglers utseende Western Palearctic 30 x30
  Sum studiepoeng 60 0 60