Nord Universitet

Nord Universitet

Entreprenøriell læring for lærere i naturbruksemner, 7,5 studiepoeng

Entrepreneurial learning for teachers, Theory- and practical based 7.5 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.06.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  7.5 studiepoeng

  Innledning

  Kurset er et tilbud til lærere innen naturbruksemner. Emnet starter høstsemestret 2016 og avsluttes vårsemestret 2017. Læringsinnhold og kursopplegg er utviklet i samarbeid med representanter for lærere. Kurset har tre samlinger og i hver av samlingene er det tre hovedtema som går igjen i alle samlingene. Disse temaene er:

  Studentenes arbeid med de tre temaene dokumenteres gjennom at studentene leverer refleksjonsnotater, framdriftsrapporter og en plan for implementering i eget programområde/fag. Dette ender opp i en kort prosjektplan som leveres til eksamen i tillegg til en muntlig presentasjon av anvendt fagstoff. Prosjektplanen er innspill i egen virksomhet for å styrke innsatsen knyttet til entreprenøriell læring ved egen institusjon.

  Målgruppe

  Lærere i naturbuksemner. Kursets overordnet læringsmål er å styrke lærernes kompetanse; kunnskaper, ferdigheter og holdninger i entreprenøriell læring innen naturbruksemner. Et effektmål er å øke elevenes læringsresultat og framtidige entreprenørielle faglige- og/eller næringsmessige kompetanse innen framtidige arbeidsområder.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Kurset gjennomføres med en blanding av forelesninger over teori, filmsnutter, øvelser og jobbing med reelle utviklingsprosjekt. Første samling går over tre dager, andre og tredje samling varer en og en halv dag.

  Studentene tilegner seg teori, jobber individuelt gjennom hele kurset med eget prosjekt, inkluderer elevene i arbeidet mellom samlingene og jobber i nettverksgrupper sammen med andre lærere som har lignende utviklingsprosjekt. I perioden mellom samlingene legges det opp til erfaringsutveksling (digitalt eller fysisk) og læring i nettverksgruppene.

  Samlingsdatoer:

  Uke 39:  29. – 30. september 2016 (2 dager)   Birka folkhögskola
  Uke 44: 31. oktober – 2. november 2016 (3 dager)  Birka folkhögskola
  Uke 3:  16. – 17. januar 2017 (2 dager)   Birka folkhögskola
   

  Kostnader

  Det knyttes ingen kostnader til studiet.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  ENT8010, Entreprenøriell læring for lærere i naturbruksemner 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 7.5 0 7.5