Nord Universitet

Nord Universitet

Folkehelse og helseatferd, 15 studiepoeng

Public health and health behaviour, 15 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  05.12.2016
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Innledning

  Dette er et tverrfaglig, praksisorientert studium som gir grunnleggende formell kompetanse om folkehelse og levevaner. Studiet er tilrettelagt for å nå en bred målgruppe: alle som arbeider med mennesker innenfor ulike samfunnssektorer, for eksempel innen oppvekst, helse- og sosial, arbeidsliv/ledelse, frivillige lag og organisasjoner, politikere m.v.
   

  Opptakskrav og rangering

  Bachelorgrad eller tilsvarende, eller opptak etter vurdering av realkompetanse.

  Studiemodell

  Emne SP 2017
  Høst
  FOL5101, Folkehelse og helseatferd 15 15
  Sum studiepoeng 15 15