Nord Universitet

Nord Universitet

Grunnleggende kurs i kjemi for farmasøyter

Preparatory Course in Chemistry for pharmacists

Fakta

 • Dato for godkjenning

  25.06.2015
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  9 studiepoeng

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen vil foregå over nett ved bruk av Lync. Det vil bli lagt opp til undervisning 1-2 dager i uken, der hver økt/undervisning er på to timer. Arbeid med å løse oppgaver alene og i grupper vektlegges.

  Studieevaluering

  Skriftlig ved slutten av semesteret.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  FAR012, Grunnleggende kurs i kjemi for farmasøyter 9 9
  Sum studiepoeng 9 9