Nord Universitet

Nord Universitet

Grunnleggende kurs i matematikk for farmasøyter

Preparatory course in mathematics for pharmasists

Fakta

 • Dato for godkjenning

  22.06.2015
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  9 studiepoeng

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen legges opp som undervisning over nett ved bruk av Lync.

  Det vil hver uke bli lagt opp til undervisning 1-2 dager i uken, der hver økt/undervisning er på to timer. Arbeid med å løse oppgaver alene og i grupper vektlegges.

   

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  FAR013, Grunnleggende kurs i matematikk for farmasøyter 9 9
  Sum studiepoeng 9 9