Nord Universitet

Nord Universitet

Fuglekjennskap, 30 stp, nettbasert

BirdID, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  02.01.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Arbeidet med Fuglekjennskap har to hovedmål:
  - å kjenne igjen fuglearter ut fra deres utseende og atferd
  - å kjenne igjen fuglearter ut fra deres lyder, spesielt sang

  De ulike emner er på nasjonalt nivå

  Mer informasjon finnes her: www.birdid.no

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Studenter tas inn i henhold til søketidspunkt. Unntak er nåværende studenter ved Nord universitet og deltakere i det norske overvåkingsprosjektet TOV-E som har fortrinn.

  Forventet læringsutbytte

  FERDIGHETER
  Studenten kan:

  KUNNSKAP
  Studenten har kunnskap, som testes ved eksamen, om:

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  WEB-BASERT UNDERVISNING:
  Nettsiden www.birdid.no  vil inneholde store mengder bilder og lyder der quiz sammen med bestemmelseslitteratur legger til rette for læring. Innbyggere i andre land vil få informasjon og fuglenavn på sitt språk.

  VURDERING
  Eksamen er web-basert.

  Nord universitet må godkjenne søknad om å ta eksamen. Etter godkjenning vil det bli sendt ut en link til eksamensmodulen, som gir adgang til å gjennomføre eksamen innen 21 dager. Det gis adgang til å ta eksamen gjennom hele året.

  Det vil være mulig å ta ny eksamen etter tre måneder. Beste resultat vil være gjeldende. Eksamensresultatet gis i gradert skala.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Bruk av web-basert trening. Nettsiden er åpen og gratis for alle.

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Internasjonalisering

  All informasjon på nettsidene vil være tilgjengelig på over 40 språk etter hvert som oversetting er utført. Vi forsøker å få til samarbeid med ca 50 land.
  Hvilke språk og hvilke land vil gå fram av www.birdid.no

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Kompetansen som dokumenteres gjennom Fuglekjennskap vil være nyttig for alle som ønsker oppgaver med taksering av fugler for ulike oppdragsgivere.

  I Norge kan emnene inngå som del av lærerutdanninga eller i en bachelorgrad. Emnene kan godkjennes i oppbygging til en relevant mastergrad.

  Studieevaluering

  Det er mulig å gi tilbakemelding til de ansvarlige for nettsiden om de skulle oppdage feil eller ha forslag til forbedringer.

  Kostnader

  Norske studenter må betale semester- og kopinoravgift i eksamenssemesteret, med unntak av deltakere i TOV-E og medlemmer av Norsk ornitologisk forening.
  Borgere fra alle andre land betaler ikke kopinor og semesteravgift.

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  Fuglekjennskap, nettbasert, studenter med opptak i høstsemesteret 30
  BID9011, Fuglers lyder nasjonalt 15 15
  BID9021, Fuglers utseende nasjonalt 15 15
  Fuglekjennskap, nettbasert, studenter med opptak i vårsemesteret 30
  BID9011, Fuglers lyder nasjonalt 15 15
  BID9021, Fuglers utseende nasjonalt 15 15
  Sum studiepoeng 60 90 30