Nord Universitet

Nord Universitet

Geografi, årsstudium

Geography, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.03.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Årsstudiet i geografi er et fleksibelt studium som legger til rette for at du både faglig, pedagogisk og praktisk skal kunne studere geografi fra hvor du vil.

  Studiets "røde tråd" er å forstå sammenhenger mellom mennesker, samfunn og natur. Geografi gir deg muligheter til å bli bedre kjent med vår mangfoldige verden: hvordan jorda er fysisk oppbygd, hvordan mennesker påvirker sine omgivelser og hvordan omgivelsene påvirker oss mennesker.

  I dag står verden overfor store utfordringer med klimaendringer, fattigdom, og økonomisk ustabilitet. Studiet gir deg muligheten til å forstå disse utfordringene.
   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  I en tid med store samfunnsendringer og globale utfordringer er behovet for helhetlig kunnskap om forholdet menneske, samfunn og natur større enn noen gang. Etter endt studium som geografistudent skal du:

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen er nettbasert og kombineres med fire obligatoriske samlinger, à tre dager (torsdag, fredag og lørdag). Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner.

  Årsstudiet i geografi kan tas som fulltidsstudium eller deltidsstudium over to år. Dersom du ønsker å ta studiet på deltid kontakter du studieveileder for mer informasjon.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Videre studier

  Studiet omhandler et mangfold av tema og problemstillinger som åpner for videre studier og ulike yrkesvalg. Mange geografer arbeider i forvaltning, offentlig planlegging og i ulike undervisnings- og forskningsmiljø.

  Årsstudiet i geografi gir deg undervisningskompetanse i videregående skole og tilsvarer første studieåret i en bachelorgrad i geografi. Studiet er tilpasset nasjonale fagkrav for geografi, og kan inngå som en del av bachelorgradsstudier også ved andre læresteder.

  Har du planer om å ta en master i geografi, må du ta bachelorgraden i geografi først. For mer informasjon om overgangen til bachelor, se studiebeskrivelse for geografi, fordypning eller ta kontakt med studieveileder.

  Kostnader

  Alle studenter må betale en egenandel på kr 2000,- for å dekke utgifter på samlingene. I tillegg betales kost og losji av den enkelte.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  GEO1101, Kartlære 7.5 7.5
  GEO111, Naturgeografi 15 15
  GEO112, Geografiske teorier og begreper 7.5 7.5
  GEO113, Miljø- og ressursgeografi 15 15
  GEO114, Regional utvikling og globalisering 15 15
  Sum studiepoeng 60 30 30