Nord Universitet

Nord Universitet

Geografi, fordypning

Geography, major

Fakta

 • Dato for godkjenning

  22.04.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  47.5 studiepoeng

  Innledning

  Vi lever i en tid med store økonomiske, sosiale og politiske samfunnsendringer og globale utfordringer. Geografifagets "røde tråd" er å forstå sammenhenger mellom mennesker, samfunn og natur.

  Mål for studiet

  Fordypningen gir studentene en videreføring i geografifagets teorier, begreper, vitenskapsteori og forskningsmetoder.

  Fordypningstudiet og årsstudiet samt valgfrie emner utgjør en bachelorgrad i geografi.

  Innhold

  I studiet kan du fordype deg i geografiske teorier, perspektiver, begreper og vitenskapsteori gjennom bacheloroppgaven

  Opptakskrav og rangering

  Geografi, årsstudium (60 studiepoeng).

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha

  Kunnskap

  Ferdigheter

   

  Generell kompetanse

  Studentene skal være i stand til å:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet kan enten tas som fulltidsstudium eller deltidsstudium.

  Undervisningen er campus- og samlingsbasert.

  Internasjonalisering

  Det er mulig å ta et semester eller to i utlandet. Søknadsfristen til mange utenlandske universitet er ofte i oktober for vårsemesteret og mars for høstsemesteret.      

  Videre studier

  Bachelorgrad i geografi gir muligheter til studier i geografi på masternivå på norske eller utenlandske universitet.

  Det er mulig å innpasse andre årsstudier, halvårsenheter og eller emner i en bachelorgrad. Individuelle utdanningsplaner utarbeides i samråd med studieveileder på HiNT.      

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  GEO370, Samfunnsgeografisk forskningsmetode med semesteroppgave 15 15
  SOS313, Kvalitativ metode fordypning 7.5 7.5
  GEO375, Bacheloroppgave 25 x25
  Sum studiepoeng 47.5 22.5 25