Nord Universitet

Nord Universitet

Grovfôrstudiet, 15 studiepoeng

Roughage study, 15 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  18.02.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  HUS910, Grovfôrstudiet 15 xx15
  Sum studiepoeng 15 0 0 15