Nord Universitet

Nord Universitet

Grunnmedisin, 30 stp

Baisc Medicine

Fakta

 • Dato for godkjenning

  17.09.2015
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er et deltidsstudium over ett år og er et grunnkurs i medisinsk naturvitenskapelig tenkemåte og kunnskap med hovedvekt på anatomi, fysiologi, mikrobiologi og patologi (sykdomslære). Etter å ha gjennomført studiet forventes studenten å ha kunnskaper om og ferdigheter til å formidle sentralt fagstoff. Studiet er rettet mot naturterapeuter, men det er ikke et krav med slik utdanning for å ta emnet.

  Hovedmålet med utdanningen er å gi en grundig innføring i de naturvitenskapelige fagene med hovedvekt på anatomi, fysiologi og patologi. Utdanningen vil legge vekt på å gi studentene kunnskaper og ferdigheter som vil hjelpe dem til å bli dyktige, ansvarlige og reflekterte naturterapeuter.

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om å få sin realkompetanse vudert.

  Det er ingen krav til forkunnskaper, men studenten bør beherske grunnleggende ferdigheter i bruk av data og internett.

  Studenter som har manglende grunnleggende kunnskaper i anatomi og fysiologi blir anbefalt å ta et forkurs som Tunsberg medisinske skole har utviklet for å oppfylle dette behovet.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen gjennomføres av Tunsberg Medisinske Skole. Studiet er et selvstudium og studenten har tilgang til en nettskole bestående av:

  Anbefalt regelmessig innsats er 15-20 timer pr uke. Studentene har også mulighet til å delta på samlinger for oppsummering og gruppearbeid.

  Studieevaluering

  Studentene vil delta i evaluering av undervisningen to ganger i løpet av studietiden. Evalueringen skjer skriftlig og vurderer innhold, metodikk og kommunikasjon.

  Videre studier

  Utdanningen gir et godt grunnlag for videre valg av hovedretning innen naturmedisin, samt verdifull kunnskap om andre fagretninger.

  Sammen med utdanning i naturmedisinsk grunnutdanning, samt valg av hovedfag (akupunktur, homøopati, aromaterapi, soneterapi m.m.)) danner studiet grunnlag for utdanning til naturterapeut. Dette er basert på de krav som er framsatt i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons (NNH) utdanningsdokument.

  Med naturmedisin menes her behandlingssystem som setter kroppen i stand til å helbrede seg selv via bivirkningsfrie midler og/eller metoder. For å kunne kalles et naturmedisinsk behandlingssystem skal metoden via en teori/filosofi kunne forklares ut fra et helhetssyn hvor alle aspekter av mennesket tas hensyn til. Naturmedisin er ikke kun et alternativ til moderne medisin, men et helhetlig system i seg selv hvor man behandler hele mennesket og ikke kun symptomer.

  Kostnader

  Se på hjemmesiden til Tunsberg Medisinske Skole for mer informasjon om studieavgiften.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  GRM501, Anatomi, fysiologi og basal mikrobiologi 15 15
  GRM502, Mikrobiologi og patologi 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15