Nord Universitet

Nord Universitet

International Summer School - Russia

International Summer School - Russia

Fakta

 • Dato for godkjenning

  07.04.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  5 studiepoeng

  Innledning

  Fakta:

  Emnet vil bli gjennomført i Arkhangelsk og Pinega Rayon i Russland sommeren 2016.

  Periode: Fredag 26/6 – 6/7.    

  Torsdag: 25/6 og Tirsdag 7/7 må påregnes som reisedager for utenlandske studenter.

  Søknadsfrist: Fredag 6. mai. Kl. 1500.

  Utenlandske studenter må ha visum til Russland. Denne prosessen vil ta noe tid slik at studenter må passe på å ha gyldig pass når søknad leveres.

  For mer informasjon se: www.nord.no

  Facts:

  This class will be carried out in Archangelsk and Pinega Rayon in Russia summer 2016. Teaching language will be English.

  Periode: Friday 24/6 – Monday 4/7.    

  Thursday: 23/6 and Tuesday 5/7  will be travel days for foreign students.

  Deadline for application: Friday 6. May – 3 pm.

  Foreign students will have to get visa for Russia. This procedure will take some time so all applicants must have a valid passport when applying for the class. 

  Målgruppe

  Målgruppen er studenter i skogbruks- og naturforvaltningsrelaterte fag i Norge og Russland med basiskunnskaper i skogfag og økologi. Erfaring med feltarbeid er ønskelig.

  Student target group:

  The target group is students in Forestry and Nature management related classes in Norway and Russia with basic knowledge in forestry and ecology. Fieldwork experience is desirable.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Det vil være en begrensing på max. 20 studenter der en vil tilstrebe å ha ca. halvparten fra Russland og ca halvparten fra Norge/andre land.
  Studenter fra Nord universitet og Northern Arctic Federal Universitet i Arkhangelsk vil bli prioritert, men det er mulig for studenter fra andre høgskoler og universitet og land ved ledig plass. For øvrig vil studentens faglig bakgrunn og erfaring med feltarbeid bli vurdert i rangering for opptak.

  Admission and selection of students.

  Higher Education Entrance Qualification or Prior Learning and Work Experience.

  The class will have a limit of max. 20 students and about half number from Russia and half number from Norway/other countries. Students from Nord University and Northern Arctic Federal University will have a priority, but students from other colleges and universities can apply and get admission given possible open space for this. Selection will take in consideration student’s relevant background and skills.

  Kostnader

  For studentener fra Norge og Russland vil kostnader til reise til og i Russland, samt mat og opphold i Russland vil bli dekket av Nord universitet. Utgifter til visum og personlig utstyr må dekkes av studentene.

  Costs:
  The Nord University will cover all costs for travel to and in Russia as well as food and accommodation in Russia. Foreign students will have to cover travel costs to Archangelsk. All students will have to cover costs for visa and necessary, personal field equipment.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Vår
  2016
  Høst
  SUS7010, Taiga Forest Ecology, Inventory and Management in the Archangelsk Oblast – Russia. 5 x5
  Sum studiepoeng 5 0 5