Nord Universitet

Nord Universitet

Kommunal økonomi og ledelse, årsstudium

Public Administration, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.03.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Offentlig sektor står overfor store utfordringer som krever kompetente ansatte. I framtida vil du finne mange spennende arbeidsoppgaver innen offentlig forvaltning. Ønsker du å jobbe i offentlig sektor, og vil styrke din faglige kompetanse innenfor aktuelle fagområder, er dette studiet noe for deg.
  Studiet i kommunal økonomi og ledelse har som formål å gi yrkesutdanning som kvalifiserer til krevende stillinger på saksbehandler- og ledernivå i offentlig forvaltning: kommune eller stat.
  Studiet i kommunal økonomi og ledelse skal gi studentene en grunnleggende innsikt i - og kunnskap om - offentlig forvaltning, kommunal tjenesteyting, økonomi og ledelse. Videre skal studiet utvikle studentenes evner til å formulere, strukturere og analysere beslutningsproblemer i sektoren. Gjennom dette vil vi utvikle den enkelte students dyktighet til problemløsning både på selvstendig grunnlag og i samarbeid med andre. Studiet skal også gi helhetsforståelse for de oppgaver og problemløsninger som særpreger offentlig sektor.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskap

  Studenten skal kunne gjøre rede for

  Ferdigheter

  Studenten skal kunne

  Generell kompetanse

  Studenten skal være i stand til

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er samlingsbasert med åtte dagers samlinger over to uker, to i høstsemesteret og to i vårsemesteret. (NB: Første samling er ni dager). Samlingene er lagt opp som en kombinasjon av undervisning, gruppearbeid og øvinger. Høgskolen i Nord-Trøndelag legger stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studentene. Dette forutsetter i praksis at studentene må delta på samlingene.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Årsstudiet kan kombineres med en rekke andre studier med sikte på å oppnå en bachelorgrad, innen for eksempel Kommunal økonomi og ledelse. Studiet kan inngå som en del i grunnlaget for opptak til mastergrad, for eksempel Master of Public Administration (MPA).
   

  Kostnader

  Det knyttes ingen kostnader til studiet med unntak av semester- og kopinoravgift.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  KOM201, Statsvitenskap 15 X15
  KOM301, Offentlig rett 15 X15
  KOM321, Personalledelse 15 X15
  KOM341, Økonomistyring og inntektssystemet 15 X15
  Sum studiepoeng 60 0 60