Nord Universitet

Nord Universitet

Kommunen som politisk arena, 7,5 studiepoeng

Municipal political leadership

Fakta

 • Dato for godkjenning

  09.09.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  7.5 studiepoeng

  Innledning

  Hva kan lokalpolitikerne gjøre for å få mer innflytelse og makt?

  Dette studiet setter søkelys på lokalpolitikernes rolle i kommunen, og er designet for at lokalpolitikere skal få større innsikt og forståelse av sin egen rolle.

  Kurset skal gjøre lokalpolitikerne bedre rustet i sin hverdag som lokalpolitiker. Kurset er designet for folkevalgte, men er åpen for andre søkere med interesse for lokalpolitikk.

  Målgruppe

  Målet med dette kurset er at folkevalgte skal oppnå økt forståelse for sin rolle, og dermed oppnå økt innflytelse.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Kostnader

  Studieavgift 10 500 kr. Semester- og kopinoravgift kommer i tillegg.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  KOM950, Kommunen som politisk arena 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 7.5 0 7.5