Nord Universitet

Nord Universitet

Kompetanseheving innen barne- og ungdomsarbeid 3, 15 stp

Competence building in Child Care and Youth Work 3, 15 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.05.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Innledning

  Kompetanseheving innen barne- og ungdomsarbeid (KIBU) 3 -

  I studiet I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov,  spesialpedagogiske prinsipper og  sentralt lov- og planverk for skole og barnehage.
  Videre tar emnet opp tema omkring barn og unge i sorg og krise. Emnet tar også opp pedagogisk bruk av IKT/digitale verktøy.

  KIBU-studiene er et samarbeid mellom Fagakademiet og Nord universitet, og høstsemesteret 2016 planlegges samlinger i hhv. Bergen og Trondheim (avhengig av søkertall).
   

  Målgruppe

  Målgruppen er alle som arbeider i nær tilknytning til barn og unge uavhengig av arbeidssted og som ønsker å formalisere sin kunnskap og kompetanse. Studiet er spesielt tilrettelagt for de som arbeider i SFO, barnehager, fritidsklubber og skoler, eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i sitt daglige virke. Den overordnede målsettingen med studiet er å styrke deltakernes kompetanse i barne- og ungdomsarbeid.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Se beskrivelse av læringsutbytter i emneplan for emnet KOM300NT - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Nett- og samlingsbasert undervisning, gruppeoppgaver, dialog og diskusjon. Obligatoriske arbeidkrav, se emneplan for emnet KOM300NT - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Studenteme får utskrevet karakterutskrift ved fullføring

  Studieevaluering

  Evaluering av studiets innhold, arbeidsformer og pensum foregår ved slutten av hvert semester.

  Kostnader

  Studieavgift på 14400,- (inkl. semesteravgift)

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  KOM300NT, Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak 15 15
  Sum studiepoeng 15 15