Nord Universitet

Nord Universitet

Kompetanseheving innen barne- og ungdomsarbeid 4, 15 stp

Competence building in Child Care and Youth Work 4, 15 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  03.02.2017
  Godkjent av studieleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Innledning

  Kompetanseheving innen barne- og ungdomsarbeid (KIBU) 4 - Administrativ og pedagogisk ledelse

  Studenten vil gjennom dette studiet få økt innsikt i barnehagen og skolens utvikling; oppgave og funksjon; pedagogisk ledelse; profesjonalitet og etikk; rollebevissthet i arbeid med barn og unge; og samarbeid hjem-barnehage/skole.

  KIBU-studiene er et samarbeid mellom Fagakademiet og Nord universitet.

   

  Målgruppe

  Målgruppen er alle som arbeider i nær tilknytning til barn og unge uavhengig av arbeidssted og som ønsker å formalisere sin kunnskap og kompetanse. Studiet er spesielt tilrettelagt for de som arbeider i SFO, barnehager, fritidsklubber og skoler, eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i sitt daglige virke. Den overordnede målsettingen med studiet er å styrke deltakernes kompetanse i barne- og ungdomsarbeid.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Se beskrivelse av læringsutbytter i emneplan for emnet KOM400NT - Administrativ og pedagogisk ledelse

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Samlingsbasert undervisning, gruppeoppgaver, dialog og diskusjon. Obligatoriske arbeidkrav, se emneplan for emnet KOM300NT - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Studenteme får utskrevet karakterutskrift ved fullføring

  Studieevaluering

  Evaluering av studiets innhold, arbeidsformer og pensum foregår ved slutten av hvert semester.

  Kostnader

  Studieavgift på 14 705,- (inkl. semesteravgift)

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  KOM400NT, Administrativ og pedagogisk ledelse 15 15
  Sum studiepoeng 15 15