Nord Universitet

Nord Universitet

Komponering for scene, film og TV, 30 stp

Composing for Theathre, Film and Television, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.01.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er samlingsbasert med 5 ukesamlinger, mandag - torsdag, fordelt over høst- og vårsemesteret.

  I studiet vil arbeidet med komponering ha et særlig fokus på musikk for scene (teater, revy, dans), filmmusikk og musikk for AV-produksjoner (TV). I arbeidet vil det bli referert til både samtidsmusikk, populærmusikk og tradisjonsmusikk. Studentene vil bli oppfordret til å skape sitt eget musikalske uttrykk - uavhengig av sjanger.

  Samspill i ulike ensembler vil inngå som verktøy for utprøving av komposisjoner og arrangementer. Studentene vil jobbe med komponering både som notert musikk og i studiosammenheng.

   

  Opptakskrav og rangering

  Grunnlaget for opptak er fullført bachelorgrad med hovedvekt på musikk: eksempelvis faglærerutdanning, bachelorgrad i utøvende fag eller musikkvitenskap.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Studentene skal

  FERDIGHETER
  Studenten skal

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten skal

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Studiet kan søkes innpasset i mastergradsstudium.

  Overgangsordninger

  Studiet kan søkes innpasset i mastergradsstudium. Stå her??

  Kostnader

  I løpet av studiet vil det bli en ekskursjon til Oslo. Reise og opphold må dekkes av studenten selv, ca kr 3000,-.

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  MUS5030, Komponering for scene, film og tv 30 x30
  Sum studiepoeng 30 0 30