Nord Universitet

Nord Universitet

Kultur og helse, 7,5 stp

Culture an health, 7,5 ECTS

Fakta

 • Dato for godkjenning

  22.04.2015
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  7.5 studiepoeng

  Innledning

  Studiet Kultur og helse gir kunnskap om kunst og kultur som kilde til opplevelser samt kompetanse på hvordan kunst- og kulturuttrykk kan anvendes systematisk i helse- og omsorgsfaglig arbeid.  Det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv er i fokus og menneskets egne ressurser står sentralt. Studiet vektlegger utvikling av handlingskompetanse innen eldre-/demensomsorg og psykisk helsearbeid for ulike aldersgrupper på individ-, gruppe- og systemnivå.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller vurdering av realkompetanse.

  Klinisk og/eller kulturfaglig praksis av minimum 1 års varighet er ønskelig

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  KHE510, Kultur og helse 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 7.5 7.5