Nord Universitet

Nord Universitet

Kultur og helse, 7,5 stp

Culture an health, 7,5 ECTS

Fakta

 • Dato for godkjenning

  05.12.2016
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  7.5 studiepoeng

  Innledning

  Studiet Kultur og helse gir kunnskap om kunst og kultur som kilde til opplevelser samt kompetanse på hvordan kunst- og kulturuttrykk kan anvendes systematisk i helse- og omsorgsfaglig arbeid.  Det forebyggende og rehabiliterende perspektiv er i fokus og anvendelse av menneskets egne ressurser vil stå sentralt. Studiet vektlegger utvikling av handlingskompetanse i ulike kunst- og kulturuttrykk innenfor eldreomsorg, demensomsorg og psykisk helsearbeid på individ-, gruppe- og systemnivå.

  Målgruppe

  Helsepersonell innen eldreomsorg, ledere, sykepleiere, vernepleiere, leger og andre. Kulturfaglig ansatte i kommuner eller andre sektorer.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller opptak etter vurdering av realkompetanse. Klinisk og/eller kulturfaglig praksis av minimum 1 års varighet er ønskelig.

  Oppbygning og sammensetning

  Samlingsbasert, 3 samlinger à 3 dager (3 + 3 + 3), samt 1 dag individuell praktisk eksamen.

  Studiemodell

  Emne SP 2017
  Vår
  KHE510, Kultur og helse 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 7.5 7.5