Nord Universitet

Nord Universitet

Kunst og håndverk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp, deltid

Arts and Crafts 1 grades 1-7, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  02.01.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet kan tas som en del av grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Studiet egner seg også som videreutdanning for lærere som ønsker å styrke kompetansen i kunst og håndverk.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Praksis

  Studenter som går 3. eller 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er samlingsbasert, fordelt over to semester.
  Første semester: Visuell kommunikasjon og kunst, fordelt på 5 samlinger á 2 dager.
  Andre semester: Design og arkitektur, fordelt på 5 samlinger á 3 dager.
  Didaktikk og kunsthistorie for begge semester tilsvarer 6 Lync-samlinger á 2 timer på hvert av fagene .

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Kostnader

  Til utprøving og mindre oppgaver har avdelingen nødvendige materialer, og studentene betaler kr 400,- i materialpenger pr. semester.

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  GLD410, Kunst og håndverk 1 for 1.-7. trinn 30 x30
  Sum studiepoeng 30 0 30