Nord Universitet

Nord Universitet

Lønns- og personalarbeid, 32,5 studiepoeng - FU

Labour Law-in general, 32,5 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.05.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  65 studiepoeng

  Innledning

  Dette er en praktisk rettet økonomi- og administrasjon-utdanning med vekt på kombinasjon av teori og praktiske øvinger. Studiet er et tilbud til personer som ønsker kompetanse for å arbeide med lønn og personal.

  Deltakerne skal tilegne seg:
  - innsikt i hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan mennesker
  påvirker og påvirkes av organisasjoner som de arbeider og
  samspiller i,
  - innsikt i juridisk metode og innsikt i de alminneligste rettlige
  rammer for utøvelse av privat og offentlig virksomhet, samt
  forståelse av de hovedtilnærminger i forholdet melom arbeidsgiver
  og arbeidstaker som er nedfelt i gjeldende arbeids- og trygderett.

  Studiet består av tre emner på ialt 32,5 studiepoeng, fordelt på emnene organisasjon og ledelse, rettslære og arbeidsrett.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningsopplegget avgjøres av den FU-avdeling som gjennomfører studiet. Denne beslutningen inkluderer bl.a. hvilke(t) semester emnene skal gjennomføres og omfang av forelesninger.

  Kvalifikasjon/vitnemål

   

  Videre studier

  Studiet kan innpasses i et bachelorstudium i økonomi og administrasjon eller tilsvarende studium.

  Studiemodell

  Hvert av emnene kan gjennomføres enten høst eller vår.

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  ØKO140FU, Organisasjon og ledelse 20 1010
  ØKO283FU, Rettslære 15 7.57.5
  ØKO387FU, Arbeidsrett 30 1515
  Sum studiepoeng 65 32.5 32.5