Nord Universitet

Nord Universitet

Mat og helse 1, 30 stp

Food and health 1, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.01.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Mat og helse 1 kan inngå som del av grunnskolelærerutdanningen 1 - 7 eller grunnskolelærerutdanningen 5 - 10.

  Det kan også være videreutdanningsstudium for lærere på ulike nivå i skoleverket, og for andre som arbeider for en helsefremmende og forebyggende livsstil.

  Studieenheten gir et godt grunnlag for undervisning i mat og helse i grunnskolen.

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Det kreves godkjent politiattest.   

  Praksis

  Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Arbeidsformen i studiet skal gi kjennskap til og erfaringer med tilsvarende arbeidsformer i grunnskolen. Gjennom de ulike arbeidsformene vil studentene få erfaringer med forskjellige måter å tilrettelegge fagstoffet på. Sentrale arbeidsformer i emnet er individuelt arbeid, gruppearbeid, forelesninger, selvstudium og praktisk kjøkkenarbeid. Studiet støttes med veiledning individuelt og i grupper, og bruk av studiestøtteprogrammet Fronter.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Kostnader

  Materialkostnader på ca kr 1000,- må påregnes i løpet av studiet.

   

  Studiemodell

  Det er mulig å velge mellom to studieretninger; Mat og helse 1, 30 stp, for 1.-7. trinn og Mat og helse 1, 30 stp, for 5.-10. trinn.

  Emne SP 2017
  Vår
  Mat og helse 1, 30 stp, for 1.-7. trinn 30
  GLB341, Mat og helse 1 for 1.-7. trinn 30 30
  Mat og helse 1, 30 stp, for 5.-10. trinn 30
  GLU351, Mat og helse 1 for 5.-10. trinn 30 30
  Sum studiepoeng 60 120