Nord Universitet

Nord Universitet

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Starting with Yoik, 15 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  24.08.2011
  dekan, avdeling for lærerutdanning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Innledning

  Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken - joiken - utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle mangfoldet.

  Som annen tradisjonskunnskap har joiken fram til nå i stor grad blitt videreført gjennom muntlig overlevering mellom generasjoner. Vi lever i et samfunn der hele verden finns innen rekkevidde, og der påvirkningen fra en global mediekultur er sterk. Om vi i tillegg ønsker å beholde en lokal identitet i våre kulturelle uttrykk kreves det bevisste valg fra vår side. Dette studietilbudet kan være et viktig bidrag i den hensikt.

  Studiet er samlingsbasert med 5 samlinger á to dager i løpet av studieåret. Alle samlinger er lagt til Levanger.

  Studiet henvender seg til

  Studiet skal bidra til

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  I tillegg til den realkompetansen studiet gir, som videreutdanning blant annet, kan det settes inn i disse sammenhengene:

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  JOI500, Med joik som utgangspunkt 15 x15
  Sum studiepoeng 15 0 15