Nord Universitet

Nord Universitet

Musikkbasert miljøbehandling 7,5 studiepoeng

Musikkbasert miljøbehandling 7,5 studiepoeng

Fakta

 • Dato for godkjenning

  02.05.2016
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  7.5 studiepoeng

  Innledning

  Behovet for å ta i bruk miljøtiltak med musikk som del av behandlingen i eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern, har vært økende. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere får mulighet til å bruke musikk, sang og bevegelse terapeutisk, fungerer det mot depresjon, uro og utagering i pleiesituasjoner og daglige aktiviteter hos pasienter med demens. Dette er også sentralt i et folkehelseperspektiv.

  Studiet vektlegger kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk, sang og bevegelse vil være et alternativ og supplement til tradisjonell medisinsk behandling. Dette gjelder både som generelle miljøtiltak og som individualisert behandling. Studiet vektlegger musikk som effektivt arbeidsverktøy og skal gi trening i stemmebruk, rytmikk og dans/bevegelse. Studiet gir innføring i hvordan musikk påvirker, hjerne, kropp og følelser og hvorfor dette er særlig viktig i arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelse og demens.

  Det vil også bli gitt en innføring i betydningen av tverrfaglig samarbeid.

  Målgruppe

   Helsepersonell innen eldreomsorgen: ledere, sykepleiere, vernepleiere, leger - og andre

  Opptakskrav og rangering

  Bachelorgrad eller tilsvarende, eller opptak etter vurdering av realkompetanse.

  Oppbygning og sammensetning

  Samlingsbasert, 3 samlinger á 3 dager (3+3+3) samt 1 dag individuell praktisk eksamen.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  MUB1001, Musikkbasert miljøbehandling 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 7.5 7.5