Nord Universitet

Nord Universitet

Naturforvaltning årsstudium

Nature Conservation and Management, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Årsstudiet i naturforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer om biologisk mangfold, forvaltning av vilt og fisk og bruk av digitale kart.

  I tillegg til forelesninger består de fleste emner av feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Deler av undervisningen foregår i felt: bl.a. praktisk elgjakt, sporing av store rovdyr, el-fiske og rypetakseringer.

  Årsstudiet er et tilbud til deg som ønsker å starte en høgere utdanning i naturforvaltning eller vil satse på naturbasert næring.

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Du må ha Matematikk R1 eller (Matematikk S1 og S2) og enten Matermatikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

   

  Forventet læringsutbytte

  Etter gjennomført studium skal studenten ha

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  I tillegg til forelesninger inngår feltkurs, ekskursjoner og gruppearbeid i studiet.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studieevaluering

  Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.

  Videre studier

  Studenter som har fullført årsstudiet kan fortsette på bachelorgradsstudiet i naturforvaltning. Årsstudiet kan også inngå som en del av en bachelorgrad i geografi.

  Kostnader

  Det må påregnes noe utgifter i samband med ekskursjoner og feltkurs til dekning av transport, overnatting og forpleining.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  NAT321, Naturbasert reiseliv 10 10
  GEO1041, Kartografi 5 5
  NAT120, Vilt og fiskeforvaltning 15 15
  BIO207, Zoologi 10 10
  BIO101, Kjemi, miljø og forurensning 10 10
  BIO140, Genetikk, atferd og evolusjon 10 10
  Sum studiepoeng 60 30 30