Nord Universitet

Nord Universitet

Norsk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp, deltid

Norwegian 2, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.03.2015
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studentar tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innleiing

  Emnet Norsk 2 for 1.-7. trinn kan takast som ein del av grunnskolelærarutdanning for 1.-7. trinn. Emnet eignar seg også som vidareutdanning for lærarar som ønsker å styrke kompetansen i norsk.

  Målgruppe

  Studentar i grunnskolelærarutdanning og andre som ønsker vidareutdanning i norsk for 1-7.

  Opptakskrav og rangordning

  Generell studiekompetanse og bestått Norsk 1, 30 stp, eller tilsvarande emne.

  Det er krav om godkjent politiattest.

  Praksis

  Studentar som tar emnet som del av grunnskolelærarutdanninga, skal ha rettleia praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studentar skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Former for arbeid, læring og vurdering

  Undervisninga i emnet vil bli gitt som forelesningar for heile studentgruppa, som klasseundervisning, i grupper, som seminar og som rettleiing for den enkelte student. Noko av undervisninga vil bli gitt på samlingar, mens andre delar vil bli gitt på Lync.

  Tekniske og andre føresetnader

  Ein føreset at studentane disponerar eigen berbar PC. Når ein treng digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hovudetelefonar som del av standard utstyr. Studentane må sjølve dekke kostnadane til dette. Sjå gjeldande kravspesifikasjonar under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  GLD520, Norsk 2 for 1.-7. trinn 30 x30
  Sum studiepoeng 30 0 30