Nord Universitet

Nord Universitet

Norsk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp, deltid

Norwegian 2, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.02.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Emnet Norsk 2 for 1.-7. trinn kan takast som ein del av grunnskolelærarutdanning for 1.-7. trinn. Emnet eignar seg også som vidareutdanning for lærarar som ønsker å styrke kompetansen i norsk.

  Målgruppe

  Studentar i grunnskolelærarutdanning og andre som ønsker vidareutdanning i norsk for 1-7.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse og bestått Norsk 1, 30 stp, eller tilsvarande emne.

  Det er krav om godkjent politiattest.

  Praksis

  Studentar som tar emnet som del av grunnskolelærarutdanninga, skal ha rettleia praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studentar skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisninga i emnet vil bli gitt som forelesningar for heile studentgruppa, som klasseundervisning, i grupper, som seminar og som rettleiing for den enkelte student. Noko av undervisninga vil bli gitt på samlingar, mens andre delar vil bli gitt på Skype.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Ein føreset at studentane disponerar eigen berbar PC. Når ein treng digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hovudetelefonar som del av standard utstyr. Studentane må sjølve dekke kostnadane til dette. Sjå gjeldande kravspesifikasjonar under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  GLD520, Norsk 2 for 1.-7. trinn 30 x30
  Sum studiepoeng 30 0 30