Nord Universitet

Nord Universitet

Norsk for utenlandske studenter

Norwegian for foreign students

Fakta

 • Dato for godkjenning

  17.09.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  10 studiepoeng

  Målgruppe

  Hovedmålgruppen er studenter med utenlandsk bakgrunn på studietilbud ved HiNT, og som har behov for økt kunnskap og ferdigheter i norsk språk og samfunnskunnskap.

  ---------

  The target group is students with foreign background on study programs at HiNT, and that requires increased knowledge and skills in the Norwegian language and society.

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Utenlandske studenter som er opptatt på et studieprogram eller gjennom et utvekslingsprogram ved HiNT, har fortrinnsrett til studiet.

  ------------------

  Foreign students at a study program or exhange students at HiNT, have preferential to the study.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Emnene gjennnomføres med ukentlige undervisning, og med obligatorisk deltakelse. I tillegg kommer selvstudium og oppgaveinnleveringer. Emne avsluttes med en tre timers digital eksamen.

  --------

  The courses are conducted thorugh weekly lessons and with madatory participation. In addition, self-study and compulsory exercises is expected. The courses conclude with a digital exam.

   

  Internasjonalisering

  Studiet skal primært støtte utenlandske studenter ved HiNT

  ----------

  The aim of this study is to support foreign students at HiNT

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  NOR1101, Grunnleggende norsk og samfunnskunnskap, nivå B1 5 5
  NOR1001, Grunnleggende norsk og samfunnskunnskap - nivå A 5 5
  Sum studiepoeng 10 5 5